Zwembad Aarweide richt zich op opening 1 juli

Zwembad Aarweide richt zich op opening 1 juli

Het mooie Openlucht Zwembad Aarweide aan de Schilkerweg in Nieuwveen houdt 1 juli als richtdatum aan om weer open te gaan. Dit laten ze weten in een brief aan de abonnementhouders. Onderstaand delen wij deze met jullie zodat een ieder alvast op de hoogte is. Wanneer er zekerheid is over de openstelling zullen wij dat melden. 

Beste abonnementhouders,

In onze vorige mail aan jullie was aangegeven dat de door het kabinet bepaalde periode met beperkingen verlengd zou worden tot 1 juni en dat we hoopten dat we vanaf die datum open zouden kunnen gaan. Inmiddels is de berichtgeving vanuit de overheid meerdere keren aangepast, eerst werden de regelingen verscherpt, nu worden regelingen weer versoepeld.

In de berichtgeving wordt gesproken over o.a. de opening van binnenbaden. Onder bepaalde restricties zouden deze kunnen openen. De zwembranche heeft een protocol laten uitgaan met aanwijzingen hoe, binnen de restricties, een zwembad zijn poorten zou kunnen openen. Voor het bestuur van Aarweide is van belang dat het kabinet heeft aangegeven dat campings en recreatie-instellingen per 1 juli open mogen gaan met gebruik making van toiletten en douches. Er gelden dan, althans op dit moment, wel restricties op het gebied van aantallen bezoekers, het houden van voldoende afstand en maatregelen ter ontsmetting, maar je mag dan open. Vandaar dat het bestuur heeft besloten als richtdatum van opening 1 juli aan te houden. Onderzocht wordt of het bad, na zo’n late opening, langer dan de geplande datum kan openblijven, wellicht tot het weekend van 27 september.

In de laatste persconferentie van het kabinet van afgelopen woensdag 6 mei en de verdere uitwerking de dagen erna, is aangegeven dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger een grote rol gaat spelen in het feit of de zogenaamde routekaart aangehouden zou kunnen worden. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat de versoepeling onder de druk van een toename van het aantal corona-patiënten geheel of gedeeltelijk moet worden teruggedraaid. Of de datum van 1 juli dan ook echt de datum zal zijn, heeft een mate van onzekerheid. Het kan zo zijn dat we helemaal niet opengaan.

Tot de datum van 1 juli zal er veel moeten worden uitgewerkt. Hoe zorgen we voor de veiligheid van personeel, bezoekers en bijvoorbeeld kassamedewerkers? Het schoonmaken/ ontsmetten van het zwembad moet uitgewerkt worden. Hoe gaan we om met de (voor)verkoop van abonnementen en/of kaartjes? Bestuur en/of bedrijfsleiding zullen zich over bovenstaande, maar ook andere aspecten, moeten buigen.

Doelstelling van het bestuur is dat we dit jaar, binnen de mogelijkheden die het kabinet ons geeft, en met de mogelijkheden die we als Aarweide met ons personeel en onze vrijwilligers hebben, aan zo veel mogelijk mensen de gelegenheid geven gebruik te maken van het zwembad. Een van de dingen die nu al duidelijk is, heeft te maken met de aantallen bezoekers. We zullen, op een mooie, maar ook op een minder mooie dag, NIET de toegang kunnen bieden aan de mensen die dan zouden willen komen. Hoe gaan we daar mee om? Wellicht moeten we bloktijden instellen waarvoor men zich kan intekenen? Wat we moeten voorkomen is dat er (rijen met) mensen voor de kassa staan die niet naar binnen kunnen omdat we dan over de toegestane aantallen bezoekers heengaan. Duidelijkheid vóóraf is dan ook zeer belangrijk. Zodra we over deze en vele andere aspecten meer weten, zullen we u op de hoogte brengen.

We hopen jullie met deze mail verder op de hoogte gebracht te hebben en vragen jullie begrip voor het feit dat we nu niet meer kunnen zeggen. Het personeel en de vrijwilligers zijn reeds per mail op de hoogte gebracht. Het bestuur vindt het een vanzelfsprekendheid dat deze volgorde (personeel, vrijwilligers, abo-houders) wordt aangehouden. Na deze mail aan de abo-houders wordt een bericht op de website geplaatst. Op sociale media is er al aandacht aan geschonken en zal in de komende tijd nog meer aandacht gegeven worden met verwijzing naar de website.

Met vriendelijke groet,

Herman Niesten,

voorzitter Stichting tot Behoud Zwembad Aarweide

 

Foto: Zwembad Aarweide