Nieuwkoop Marketing

Nieuwkoop Marketing

Nieuwkoop Marketing 

Organisatiestructuur - de stichting

De Stichting Nieuwkoop Marketing is opgericht (vanuit het in 2016 opgezetten Netwerk Ontdek Nieuwkoop) ter promotie van horeca, recreatie en toerisme in de gemeente Nieuwkoop. Het bestuur bestaat uit Loekie Rijlaarsdam (voorzitter), Leo Kooyman (Penningmeester), Frits Paymans (secretaris) en Annemarike Pieterse (algemeen bestuurslid). Het bestuur vergadert 1 x per maand. Daarnaast is er een bredere denktank i.o. die bestaat uit ondernemers en marketingdeskundigen en deze groep zal 2 x per jaar bijeenkomen. Ook zijn er externe adviseurs voor het stichtingbestuur en de marketeer aangetrokken. 

Doelstellingen en doelgroepen

De doelstellingen van de stichting zijn enerzijds het beter bekend maken van het recreatieve aanbod in de gemeente Nieuwkoop om hier meer bestedingen te generen. Daarbij richten we ons bij het gebied passende recreatievormen en recreanten. Anderzijds willen we de sector verbinden en stamenwerkingen stimuleren om tot een passend aanbod te komen dat voorziet in de behoefte van de doelgroepen. De doelgroepen waar wij ons op richten zijn 1. de rust- en natuurminnende recreant en toerist, 2. wandelaars en fietsers, 3. waterrecreanten 4. de kunst- en cultuurliefhebbers en 5. liefhebbers van kleinschalige evenementen.  

Wat is er gerealiseerd

 1. Oprichting Stichting Nieuwkoop Marketing met driewekelijkse overlegstructuur
 2. Eerste aanspreekpunt gemeente met betrekking tot recreatie en toerisme
 3. Betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke beleidsvisie recreactie en toerisme 
 4. Regelmatig overleg met wethouder en beleidsambtenaar recreatie en toerisme
 5. Marketeer aangesteld
 6. Adviseurs aangetrokken
 7. Samenwerkingen met andere netwerken en initiatieven zoals VVV, VON, Hollandse Plassen, ECN, BIZ, KN Horeca Nieuwkoop, etc. 
 8. Betrokken bij aanstelling van en samenwerking met centrummanager
 9. COVID19: Ondersteuning horeca met startpagina Afhalen en Bezorgen
 10. COVID19: Ondersteuning detailhandel met startpagina Click en Collect
 11. 2 x Promotiefilm Nieuwkoop ontwikkeld
 12. Netwerkbijeenkomsten georganiseerd
 13. Inspiratiesessie georganiseerd voor ondernemers
 14. Partnerwerving continue
 15. Professionele marketing en communicatie ingezet:
 16. Toeristische informatie portal www.ontdeknieuwkoop.nl gemaakt 
 17. Uitbreiding Engelstalige versie gemaakt 
 18. Social media kanalen professioneel opgezet en uitgebouwd tot goed bekeken media met groot bereik 
 19. Op de hoogte houden ondernemers via nieuwsbrieven
 20. UIT agenda gerealiseerd
 21. Sterke regionale samenwerking opgezet
 22. Vertegenwoordiging in Rijn- en Veenstreek en Groene Hart
 23. Gebruiken communicatieplatvormen van derden, zoals Groenehart.nl 
 24. Samenwerking met print media zoals de Recreatiekranten Nieuwkoop en Kaag en Braassem, Alphen Linkt, Groene Hart Magazine, Hollandse Plassen, Gemeentegids Nieuwkoop, Nieuwkoops Nieuws, Rabo Magazine, Discover Benelux, Sloep!, Bijzonder Plekje etc. 
 25. Eigen magazine Ontdek Nieuwkoop in 2017, 2018 en 2019 uitgegeven 
 26. Verspreiding magazines op beurzen en recreatieve locaties
 27. Regelmatig inzet van influencers om gebied op de kaart te zetten
 28. Instameets met influencers georganiseerd
 29. Diverse winacties gepubliceerd iswm ondernemers
 30. Nieuwe huisstijl, logo en verhaallijn ontwikkeld in 2022
 31. Nieuwe website ontwikkeld in 2022
 32. Cross mediale promotiematerialen in nieuwe huisstijl ontwikkeld in 2022
 33. Recreatieve kaart ontwikkeld

Onze ambities

Ambities netwerk en organisatie

 • Organisatie en netwerk verstevigen 
 • Versterken van samenwerkingen en ondersteunen van initiatieven
 • Partners en sponsoren aantrekken
 • Sector detailhandel beter laten aansluiten

Ambities communicatie en promotie 

 • De otter 'Spotter' inzetten voor storytelling en promotieacties
 • Nieuwsbrief voor toeristen ontwikkelen
 • Toolkit online en offline realiseren
 • Uitbreiding website met Duitstalige versie
 • Campagnes lanceren
 • Meertalige informatieflyers
 • Online ambitie 100.000 plus websitebezoeken op jaarbasis (groei 20%)
 • Bereik van 1.000.000 plus sociale media accounts per jaar (vasthouden)
 • Groei aandacht in print media van derden
 • Groei deelacties in online media van derden

Ambities versterken recreatie en toerisme

 • Onderzoek informatievoorziening 
 • Versterken arrangementen aanbod
 • Versterken sector cultuur
 • Versterken verblijfsaccommodaties
 • Regionale marketing en promotie verder uitbouwen
 • Samenwerkingen met regionale partners versterken

Ambities evenementen 

 • Samenwerking met Event Center Nieuwkoop en andere organisatoren voor herkenbare en effectieve promotiestrategie en uitingen
 • Ondersteunen gratis toegankelijke evenementen voor een breed publiek zoals Smedendagen en Tulip Festival
 • viering 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie in 2022
 • Aansluiting regionale evenementen