Wie maakt straks het Magazine Ontdek Nieuwkoop?

Wie maakt straks het Magazine Ontdek Nieuwkoop?

Ontdek Nieuwkoop nodigt uitgevers, reclamebureau's etc. uit een aanbieding te doen voor de realisatie van het nieuwe Magazine Ontdek Nieuwkoop. In dit bericht tref je alle informatie aan. 

Inleiding

Een groot aantal belangenorganisaties en recreatieondernemers vormt sinds februari dit jaar het Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON)*. Doelstelling van het NON is om Nieuwkoop in de toekomst te profileren als aantrekkelijke gemeente voor recreanten en toeristen. Het NON is een doe-netwerk dat zaken graag in de praktijk wil realiseren. Alleen dan zal het aantal bezoekers aan Nieuwkoop daadwerkelijk een impuls krijgen.

Voor de komende jaren heeft het NON dan ook een duidelijke doelstelling: door de gezamenlijke inspanningen meer bezoekers trekken, meer bestedingen in Nieuwkoop genereren, een hogere waardering van bezoekers krijgen en retourbezoek stimuleren. Om dat te realiseren heeft het NON de zogenaamde Nieuwkoop 10 opgesteld. 10 concrete projecten die de bovenstaande doelstellingen moeten realiseren. Eén van deze projecten is de uitgifte van het Ontdek Nieuwkoop Magazine. Voor het maken, vormgeven, produceren en uitgeven van dit magazine word je van harte uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

 De opdracht:

 1. Maak een recreatiemagazine dat:

 • Gericht is op de regionale (Randstedelijke) bezoeker.
 • Het doel heeft potentiële bezoekers te verleiden Nieuwkoop te bezoeken door informatieve en aansprekende content  (historie, verhalen, evenementen, interviews, musea etc ).
 • Een overzichtskaart/plattegrond bevat.
 • Een aantrekkelijk overzicht biedt van wat de gemeente Nieuwkoop te bieden heeft aan toeristen en recreanten.

 2. Technische specificaties:

 • Uitgangspunt is 48 pagina’s. Dit is een schatting en hangt af van uiteindelijke content en opmaak. Hierbij dienen de pagina’s content minimaal gelijk te zijn aan het aantal adverteerders.
 • Opmaak full colour, oplage van 35.000 stuks.
 • Verschijningsdatum ca. half maart 2017.
 • Het magazine dient te worden verspreid op de door ons aan te geven publieke uitgiftepunten (dus niet huis-aan-huis).
 • Een moderne uitstraling, passend bij de beleving van het gebied en de website www.ontdeknieuwkoop.nl
 • Duurzame productie.
 • Het magazine maakt nadrukkelijk een verbinding met online communicatietools (web & social). 

 3. Opsplitsing aanbieding kosten in onderdelen:

 • Advertentiewerving
 • Content, met nadruk op Unique Selling Points van Nieuwkoop
 • Vormgeving
 • Drukken
 • Verspreiding

 4. Selectiecriteria:

 • Een totaal aanbod kunnen leveren
 • Goede prijs- kwaliteitverhouding
 • Lokale/regionale aanbieder, bij voorkeur met wortels in Nieuwkoop
 • Creativiteit
 • Bereidheid risicodeling

Opdrachtgever van dit magazine is Netwerk Ontdek Nieuwkoop*. De gemeente Nieuwkoop staat voor deze uitgave financieel garant. De overeenkomst betreft een eenmalige uitgave in het jaar 2017. Na uitgave wordt de ontvangst van het magazine, de uitgifte en samenwerkingsproces geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten, bepaalt het Netwerk Ontdek Nieuwkoop of het magazine al dan niet een vervolg krijgt, met een nieuw offertetraject.

Het Netwerk Ontdek Nieuwkoop behoudt zich het recht voor om het offertetraject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van kosten die in het kader van dit offertetraject zijn gemaakt. Aan het opstellen en uitbrengen van de offerte zijn voor de partners van het Netwerk Ontdek Nieuwkoop, waaronder de gemeente Nieuwkoop, geen kosten verbonden.

 De offerte dient uiterlijk 8 december 2016 bij het NON binnen te zijn. De offerte kunt u sturen naar magazine@ontdeknieuwkoop.nl. Wij streven er naar om alle inschrijvers uiterlijk 16 december te informeren over de gunning. Voor vragen over deze offerteaanvraag kunt u terecht bij Joost Bleijie via magazine@ontdeknieuwkoop.nl of 06-25198936.

*Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON) is een samenwerkingsnetwerk, waarin een groot aantal stakeholders uit de recreatieve en toeristische sector samenwerken om toerisme in Nieuwkoop een impuls te geven. Doelstelling is om meer bezoekers (toeristen en recreanten) te trekken. In het NON hebben onder meer de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON), de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Nieuwkoop (KHN), Stichting Promotie Nieuwkoop (SPN) / TIP, Natuurmonumenten, recreatieondernemers, de Nieuwkoopse cultuursector en de gemeente Nieuwkoop zitting.