Wie en wat is Ontdek Nieuwkoop?

Wie en wat is Ontdek Nieuwkoop?

Wie en wat is Ontdek Nieuwkoop

Het is februari 2016 en Ontdek Nieuwkoop is een feit. Lokale ondernemers Martijn Kempen, Annemarike Pieterse en Wilma van der Meulen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ze komen met ideeën om de gemeente Nieuwkoop beter op de recreatieve en toeristische kaart te zetten en kloppen hiermee bij de gemeente aan. Deze reageert meteen enthousiast.


Netwerk 

"We hebben afgesproken een netwerk samen te stellen uit een aantal betrokken bedrijven en organisaties en de gemeente Nieuwkoop. Het netwerk bestaat zo uit vertegenwoordigers van diverse "bloedgroepen" en heeft tot doel zich de komende jaren in te zetten voor een goed recreatief en toeristisch profiel van Nieuwkoop." aldus Joost Bleijie, beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente. 

Door Joke Pelser