Viering Nieuwkoop 750 verplaatst naar 2021

Viering Nieuwkoop 750 verplaatst naar 2021

De coronacrisis heeft de stuurgroep van Nieuwkoop 750 jaar voor eenlastige keuze gesteld. Doet de organisatie er verstandig aan alle nog geplande activiteitennaar de tweede helft van 2020 te verplaatsen of schuift zij alles door naar 2021?

Er isgekozen voor de laatste optie.Omdat de coronacrisis langer aanhoudt dan van tevoren enigszins voorzien was en in teschatten is dat het herstel van de maatschappij ook de nodige tijd vraagt, heeft destuurgroep Nieuwkoop 750 jaar besloten tot een volledige verplaatsing. Dit betekent dat de organisatie zich, zodra de coronacrisis voorbij is, gaat storten op een nieuwe jaarkalender.

Alle nog geplande activiteiten en evenementen probeert zij in 2021 alsnog te laten plaatsvinden. Op www.nieuwkoop750.nl en via de Facebookpagina Nieuwkoop750 is altijd het laatste nieuws te vinden over dit feestelijke jubileumjaar.

Auteur: Anke Steffers - Nieuwkoop 750

Foto: Ontdek Nieuwkoop