Verslag bijeenkomst recreatie en toerisme

Verslag bijeenkomst recreatie en toerisme

Op 7 mei werd er door Nieuwkoop Marketing, Verenigde Ondernemers Nieuwkoop en de Gemeente Nieuwkoop gezamenlijk een avond georganiseerd over recreatie en toerisme. Het doel was drieledig:

Beleidsvisie - Het college wil dit jaar met een beleidsvisie recreatie en toerisme komen die met stakeholders en belangstellenden tot stand komt.  Een ieder werd uitgenodigd een bijdrage in de discussie te leveren. Tijdens deze avond is kennis opgehaald die zal worden verwekt tot een samenhangende en breed gedragen visie, die dit najaar aan de Raad wordt aangeboden. De bijeenkomst was tevens informerend voor raadsleden

Voorzieningen- De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop heeft veel ideeën voor uitbreiding van de voorzieningen waar de samenhangende visie hard voor nodig is.

Marketing - Nieuwkoop Marketing is drie jaar succesvol in marketing en promotie van Nieuwkoop als aantrekkelijke recreatieve gemeente. Er zijn voor 2017 en 2018 gemeentelijke bijdrage geweest en er moeten besluiten worden genomen over de continuering van de marketingactiviteiten. Ook hiervoor werd input gevraagd.  

Wethouder Antoinette Ingwersen opende de drukbezochte avond met veel enthousiasme. In het publiek bevonden zich tal van organisaties en ondernemers uit de gemeente Nieuwkoop en daarbuiten, maar ook raadsleden en ambtenaren. 

Als eerste volgde de actuele stand van zaken over Marketing en trends op het gebied van destinatiemarketing door Joke Pelser. De activiteiten van het Groene Hart en het belang van samenwerken in dit gebied werden helder gepresenteerd door Margot Stolk.

De laatste spreker Dr. Erik Braun hield een inspirerend betoog over de waarde van place marketing en aansprekende best practices. Tot slot waren er een aantal stellingen over recreatie, toerisme en promotie en aansluitend een korte paneldiscussie met ondernemers.

Tijdens de borrel werd er verder nagepraat en werden er plannen gemaakt voor een vervolg. Dit smaakt namelijk zeker naar meer! Wil je de presentaties over Nieuwkoop en het Groene Hart inzien, dan kan dat via de onderstaande linken. 

Presentatie Joke Pelser (Nieuwkoop Marketing)

Presentatie Margot Stolk (Groene Hart Verbinders)