Start aanleg ottertunnels bij Nieuwkoopse Plassen

Start aanleg ottertunnels bij Nieuwkoopse Plassen

Provincie Zuid-Holland is gestart met het aanleggen van drie faunatunnels bij de Nieuwkoopse Plassen. Hiermee krijgen de otters de door iedereen gewenste veilige route van en naar de Nieuwkoopse Plassen.

Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten is verheugd en opgelucht: “Met de komst van de tunnels kunnen niet alleen otters maar ook tal van andere dieren veilig de weg oversteken.” Gedeputeerde Han Weber: “Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar ik ben heel blij dat we nu daadwerkelijk deze doorsteek kunnen gaan realiseren. We zijn er als provincie heel trots op dat we de otter weer terug hebben in onze provincie.”  

Veilig onderkomen voor de otter

De Uitweg is een grote barrière voor de otter om de oversteek richting de Nieuwkoopse Plassen te maken. Toen in 2014 duidelijk werd dat de otter zich na bijna 40 jaar weer gevestigd had in het in dit Natura2000-gebied, heeft boswachter John Pietersen alles op alles gezet om dit dier een veilig onderkomen en duurzame toekomst in de Nieuwkoopse Plassen te bieden.

De opbrengsten van zijn crowdfundingsactie ‘Welkom otter’ diende als steuntje in de rug voor de wegbeheerder van de Uitweg: Provincie Zuid-Holland. Zij hebben na het succes van de actie toegezegd om in totaal drie tunnels aan te leggen. “Dat gaat nu gebeuren en daar is Natuurmonumenten ontzettend blij mee! Het mooie aan de tunnels is dat ze niet alleen de otter een veilige oversteek bieden. Tal van zoogdieren en amfibieën maken gebruik van deze ecopassages”, vertelt boswachter John trots.  

Verkeer grootste doodsoorzaak

De otter is in 1988 uitgestorven in Nederland. De laatste otter van de Nieuwkoopse Plassen (en daarmee Zuid-Holland) werd in 1976 doodgereden op de toen pas aangelegde provinciale Uitweg. Nog steeds is het verkeer met afstand de grootste doodsoorzaak onder de otters. Liefst tachtig procent van alle jonge mannetjes in Nederland wordt doodgereden. Zij overbruggen de grootste afstanden en lopen daarbij enorme risico’s.  

Sinds de otter terug is in de Nieuwkoopse Plassen, zijn er drie meldingen van dode otters in omgeving Nieuwkoop geweest. Eerder kwam een melding van een otter bij Gouda binnen en een dode otter in de Meije. De laatste melding betrof een jonge otter, waarbij de boswachters een sterk vermoeden hadden dat dit de eerste doodgereden otter was die daadwerkelijk in de Nieuwkoopse Plassen geboren was. “Dit liet pijnlijk zien waarom het zo belangrijk is om passages onder otterknelpunten te realiseren. Maar dankzij de inzet van Provincie Zuid-Holland én de donateurs gaat het nu toch lukken om een van de belangrijkste otterknelpunten aan te passen.”

Auteur: Ria van Oeveren