Samenwerking belangrijk bij gebiedsmarketing

Samenwerking belangrijk bij gebiedsmarketing

Gebiedsmarketing

Vanuit Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON) zijn er diverse activiteiten te verwachten, waarvan het maken van een nieuwe website een belangrijke eerste stap is. Ook alle andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Ontdek Nieuwkoop Glossy, zullen vanuit Ontdek Nieuwkoop georganiseerd worden. Hiermee is Ontdek Nieuwkoop de naam geworden voor de zogenoemde gebiedsmarketing van de gemeente Nieuwkoop.

Samenwerken 

Netwerk Ontdek Nieuwkoop streeft een nauwe samenwerking na met de gemeente Nieuwkoop, de Stichting Promotie Nieuwkoop (SPN), de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) maar ook met betrokken organisaties en overige belanghebbende partijen. Nieuwkoop is klaar om ontdekt te worden en dat biedt kansen voor iedereen. Maar we moeten dit wel samen doen!   

Door Joke Pelser