Nieuws over Magazine Ontdek Nieuwkoop

Nieuws over Magazine Ontdek Nieuwkoop

Magazine Ontdek Nieuwkoop krijgt vorm

Een eerdere oproep voor het realiseren van een magazine leidde tot ons grote genoegen tot veel postieve reacties en er kwamen een aantal goede aanbiedingen binnen. Na een zorgvuldige afweging is de keuze uiteindelijk gevallen op Ecodrukkers uit Nieuwkoop. De werkgroep die zich met het tot stand komen van het magazine bezighoudt, vertrouwt erop in hen een partner te hebben gevonden die er voor gaat zorgen dat er straks overal een mooi magazine op tafel ligt. Een magazine waar iedereen heel trots op kan zijn! 

Over verschijning & verspreiding

Het recreatiemagazine zal in mei verschijnen en naar diverse punten worden verspreid. Op alle centrale plaatsen in onze gemeente, alsmede natuurlijk op drukke toeristische locaties zoals restaurants, B&B's, campings, sluizen en jachthavens, zal het magazine straks klaar liggen voor de bezoekers van onze gemeente. Boordevol tips, informatie, historie en verhalen. Ter inspiratie, om lekker te lezen, om mee te nemen en om te bewaren. 

Ook zal het magazine actief worden verspreid op relevante evenementen, beurzen en fairs door vrijwilligers van netwerkpartner het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in Nieuwkoop. 

Veel vraag naar advertentiemogelijkheden 

Er is al veel vraag naar advertentiemogelijkheden en hier zullen we je zeer binnenkort verder over kunnen informeren. Vragen over het magazine kun je ook sturen aan magazine@ontdeknieuwkoop.nl

Door Joke Pelser