Purperreiger is weer gespot in Nieuwkoopse Plassen

Purperreiger is weer gespot in Nieuwkoopse Plassen

Bostwachter John Pietersen laat weten de purperreiger weer te hebben gespot! Deze prachtige reiger broedt ieder jaar in kolonies in natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen, het mooiste moerasgebied van het Groene Hart.

Purperreiger bouwen hun nesten een stuk van de grond af, zodat hun eieren en jongen niet ten prooi vallen aan roofdieren zoals vossen. Vorig jaar zijn in dit gebied door onze boswachters ruim 90 nesten waargenomen. De zuidkant van de Nieuwkoopse Plassen is één van de grootste Nederlandse broedgebieden voor deze vrij zeldzame vogelsoort. 

Over de purperreiger

De purperreiger (Purple Heron, Ardea purpurea) is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral slanker dan de bekende blauwe reiger. Als hij vliegt kun je hem goed herkennen aan de ver uitstekende poten met lange tenen. 

Zijn voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, die in ondiep open water gevangen worden. De purperreiger is een trekvogel, die overwintert in West-Afrika. Deze reigersoort is een stuk zeldzamer dan de meer algemene blauwe reiger.

Bron: Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nerderland

Foto: Natuurmonumenten

Bekijk alle nieuwsberichten