Prijsvraag: Bedenk een naam voor het drijvend toilet

Prijsvraag: Bedenk een naam voor het drijvend toilet

Binnenkort wordt er op de Nieuwkoopse Plassen een heus drijvend toilet te water gelaten. Bedenk jij een pakkende naam voor dit unieke toilet? Je kunt een Escape Tour voor 6 personen op de Nieuwkoopse Plassen winnen!

 Het drijvend toilet is een initiatief van Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop (GPN). GPN is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en leden. De leden bestaan uit bedrijven en verenigingen die gebruik maken van het Nieuwkoopse Plassen gebied. Het bestuur zet zich in om, in samenwerking met gemeenten, provincie, waterschappen en Natuurmonumenten, de belangen en wensen van de leden en het algemeen belang in het plassengebied te dienen.

Vorig jaar heeft GPN vorig jaar bij de cofinancieringsregeling vanuit de Rijn- en Veenstreek subsidie aangevraagd voor de bouw van een zogenaamde pilot, een proef, van een drijvend toilet. De cofinancieringsregeling is een stimuleringsregeling vanuit de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Zij stellen 2,5 miljoen beschikbaar voor diverse projecten, met als doel om recreatie en toerisme te bevorderen.

GPN streeft er naar om na een proefperiode nog eens vier drijvende toiletten voor de Nieuwkoopse Plassen te laten bouwen. Ondernemers in de Rijn- en Veenstreek hebben eveneens interesse getoond. Het wordt voor een recreant nog aantrekkelijker om met eigen of gehuurde boot van de prachtige natuur in het Hollandse Plassengebied ontspannen te kunnen genieten wanneer er een schone openbare toiletvoorziening beschikbaar is.

Samen met Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. Leiden is er naar een drijvende oplossing gezocht. Het toilet is gebouwd op een stalen bak waarin een reservoir van 2500 liter voor de opvang van fecaliën is aangebracht. In de opbouw is een toilet, een urinoir en een lozingspunt voor chemische toiletten met doorspoelmogelijkheid ondergebracht. De toiletten zullen op waterkaarten aangegeven worden. Het onderhoud, legen en de schoonmaak zal door de gemeente Nieuwkoop worden uitgevoerd.

GPN is nog op zoek naar een geschikte naam voor dit drijvende toilet. Heb je een leuk idee? Stuur het idee vóór 25 februari a.s. naar info@gpnieuwk.nl . De meest originele inzending wint een Escape Tour voor 6 personen. Deze wordt aangeboden door Be A Team Evenementen. Kijk op de website: http://gpnieuwk.nl/ en doe mee!