Prachtige foto's van gesneden riet op Nieuwkoopse Plassen

Prachtige foto's van gesneden riet op Nieuwkoopse Plassen

Gesneden riet levert prachtige beelden op in de Nieuwkoopse Plassen

Het seizoen van de rietsnijders in de Nieuwkoopse Plassen zit er bijna op, dan is het riet weer gemaaid. Al eeuwenlang wordt dit oude ambacht uitgevoerd in het gebied en dat levert prachtige beelden op. Op dit moment liggen de Nieuwkoopse Plassen vol met stapels gesneden riet. Het riet wordt door rietsnijders afgevoerd en gebruikt om daken van huizen te bedekken. Natuurmonumenten organiseert samen met Daan de Rijk op 17 en 18 maart een excursie, inclusief demonstratie om alles te weten te komen over dit oude ambacht. 

 

Landschap

Wie weleens door het Nieuwkoopse Plassengebied heeft gevaren, kent vast de smalle slootjes tussen de grote rietvelden. De boswachters van Natuurmonumenten beheren dit rietland samen met rietsnijders. Het riet moet jaarlijks gemaaid worden. Zou de mens hier niet ingrijpen, dan verandert het waterrijke, open moerasgebied vroeg of laat in een dichtbegroeid bos. Het jaarlijks maaien van het riet is dus van essentieel belang voor het behouden van het landschap, met daarin de zo bijzondere natuur.

 

Natuur

Het rietland is een thuis voor vele planten en vogels. Tussen het riet groeit het zeldzame veenmos, wat bij velen bekend is als het mos uit de kerststukjes. Ook het vleesetende plantje ronde zonnedauw groeit hier. Talloze vogels als de rietzanger, de blauwborst en de kleine karekiet bouwen hun nest in het riet. De bruine kiekendief, een grote roofvogel, kan zijn nest erin bouwen, maar jaagt vooral boven het rietland, op zoek naar kleine vogels. Zo is het rietland, net als duin of bos, van onschatbare waarde voor vele planten en dieren. 

 

Verandering

Wie denkt dat het riet snijden in de loop der jaren flink gemoderniseerd is, heeft het mis. Het ambacht gebeurt bijna nog op de manier zoals dat het vroeger gebeurde. Een groot deel van het werk blijft handwerk. En toch zijn er ook grote verschillen met hoe het vroeger ging. Zo is het fenomeen rietbranden aan het verdwijnen, op grond van Natuurmonumenten gebeurt dit helemaal niet meer. Ook wordt er minder riet geoogst dan vroeger en blijven er overal in het gebied stukken met riet staan. Dit is allemaal het resultaat van overleg tussen rietsnijder en boswachter, waarbij het doel is om zoveel mogelijk planten, kleine zoogdieren én vogels te laten profiteren van het landschap.

 

Demonstratie

Altijd al meer willen weten over het eeuwenoude ambacht riet snijden en waarom dat zo belangrijk is voor het in stand houden van de natuur van de Nieuwkoopse Plassen? Ga dan mee met de vaarexcursie naar de rietsnijders van Natuurmonumenten! Op 17 en 18 maart kunnen bezoekers in de Nieuwkoopse Plassen ervaren hoe dit werk eruitziet. Het riet wordt in de winter en het (vroege) voorjaar gesneden. Rietsnijders werken in weer en wind, soms onder barre weersomstandigheden. Tijdens de excursie geven vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten uitleg over het belang van riet voor de natuur. Rietsnijder Daan de Rijk zal een demonstratie riet snijden geven. Het is voor deelnemers mogelijk om zelf het werkgereedschap van een rietsnijder ter hand te nemen. Aanmelden voor deze activiteit is mogelijk via de website van Natuurmonumenten; www. natuurmonumenten.nl/nieuwkoop.