Oudheidkundig- en Poldermuseum gaat pas in 2021 weer open

Oudheidkundig- en Poldermuseum gaat pas in 2021 weer open

Het Oudheidkundig- en Poldermuseum, gelegen op het terrein van de Zevensprong aan de Noordenseweg, laat ons weten dat zij op 3 maart volgend jaar haar deuren pas weer zal openen. "De geldende maatregelen om uitbreiding van het Corona-virus tegen te gaan, zijn momenteel te beperkend om de Nieuwkoopse geschiedenis in zijn volle glorie te laten zien.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de volgende. Voor groepen, die veelal bestaan uit ouderen uit de risicogroep, kan de 1,5 meter afstand tussen de mensenniet worden gegarandeerd. Hierdoor kunnen wij onze vrijwilligers, ook vaak 70+, niet voldoende beschermentegen besmetting. De risico’s wegen niet op tegen de kosten en inzet die moeten worden gepleegd, zoals de aanschaf van een pinapparaat en een oplossing zoeken voor toiletgebruik, en de verwachting betrekkelijkweinig bezoekers te mogen verwelkomen zolang als het coronavirus nog woedt.

Voor het Bevrijdingskampement 75 jaar bevrijding, georganiseerd door Red Ball Expres Camp LibertyNieuwkoop, en de festiviteiten in verband met het 750 jarig bestaan van Nieuwkoop heeft het verschuiven vande opening naar maart 2021 geen consequenties. Deze waren door de organisatie, respectievelijk destuurgroep van Nieuwkoop 750 jaar al eerder doorgeschoven naar 2021.

Auteur: Oudheidkundig- en Poldermuseum

Foto: VVV Nieuwkoop