Nieuwkoop Marketing op bezoek bij gemeenteraad

Nieuwkoop Marketing op bezoek bij gemeenteraad

Tijdens de meningsvormende raadsvergadering op 21 juni was Nieuwkoop Marketing uitgenodigd om de raad te informeren over de bereikte doelen en ambities en ook om van gedachten te wisselen met de raadsleden. De informatie die Joke Pelser als afgevaardigde van Nieuwkoop Marketing aan de raad meegaf over de werkwijze, werd als inspirerend en zeer informatief beschouwd. De raadsleden hadden veel belangstelling voor het onderwerp en er werd op een prettige en ontspannen manier met elkaar gediscussieerd.

De gemeenteraad was unaniem positief over de aanpak en resultaten van Nieuwkoop Marketing. "Ontdek Nieuwkoop is overal goed zichtbaar met mooie inzet van media zoals de website en het magazine. Dit initiatief zet het recreatief toeristisch aanbod in Nieuwkoop op een professionele wijze op de kaart!" aldus Lizet Keyzers van SBN. 

Vragen waren er ook over de cofinanciering en de toekomstige ondersteuning. De belangrijkste vraag was wat het bedrijfsleven nodig heeft van de gemeente als verdere professionalisering en ondersteuning om Nieuwkoop op de kaart te zetten. Op dit moment kunnen de activiteiten van Nieuwkoop Marketing niet zonder de steun van de gemeente. Daarnaast zullen ook de ondernemers de marketing van het gebied én van hun ondernemingen moeten blijven ondersteunen. 

Luister de raadsvergadering hier terug (vanaf 2.10 uur.)