NBTC lanceert Perspectief 2030

NBTC lanceert Perspectief 2030

Vandaag tijdens de nationale Toerisme Top 2018 lanceert NBTC Holland Marketing Perspectief 2030, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. “Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. De eerste aanzet van het perspectief dat is samengesteld met 120 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, is een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar,” aldus Jos Vranken, directeur NBTC Holland Marketing.

Ambitie voor 2030: iedere Nederlander profiteert van toerisme

De toerismesector groeit hard, naar verwachting bereikt het aantal binnen- en buitenlandse toeristen en recreanten dat Nederland ontvangt recordhoogtes richting 2030. Het aantal internationale toeristen groeit mogelijk met minimaal 50%, van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in 2030 en het aantal binnenlandse toeristen groeit naar verwachting met 27%, van 24 miljoen in 2017 tot bijna 31 miljoen in 2030 (NBTC, 2018). “De verwachte groei biedt grote kansen en zorgt tegelijkertijd ook voor knelpunten. Zo geldt voor veel plaatsen in Nederland dat ze nog onvoldoende profiteren van toerisme, terwijl de drukte op andere plekken overlast veroorzaakt”, aldus Jos Vranken. “Daarom moeten bestuurders, bedrijven en bewoners samen aan de slag en investeren om iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme. Het Perspectief 2030 geeft hiervoor een eerste aanzet.” 

Investeringen en samenwerking nodig

Ook in 2030 is Nederland een land waarin we met plezier wonen, werken en recreëren, waar bezoekers zich welkom voelen en waar ondernemers kunnen floreren.

Om de ambitie waarin iedere Nederlander in 2030 profijt heeft van toerisme te realiseren, staan vijf prioriteiten centraal:

  • Lusten en lasten in balans: meer lusten van toerisme dan last
  • Nederland overal aantrekkelijk: meer steden en streken op de kaart als aantrekkelijke bestemming
  • Toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te bereiken steden en streken
  • Verduurzaming moet: leefomgeving met minder verspilling en vervuiling
  • Een gastvrije sector: een gastvrij Nederland

“Hiervoor is het nodig dat overheden prioriteit geven aan de bezoekerseconomie en daarbij met bedrijven en bewoners samenwerken. Ook ligt er een grote behoefte om werk te maken van verbeterde data en inzichten in onder andere bezoekersgedrag.”

Vervolg

De komende maanden wordt de eerste versie van het Perspectief 2030 verder ingevuld en uitgewerkt tot concrete projecten.

Klik hier voor de eerste versie van Perspectief 2030.

Dit artikel is overgenomen uit NBTC.nl