Mooie cijfers voor recreatie en toerisme in het Groene Hart

Mooie cijfers voor recreatie en toerisme in het Groene Hart

In maart verscheen de Groene Hart Monitor 2016, een overzicht van feiten en cijfers over tal van beleidsterreinen die relevant zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Groene Hart. Ook recreatie en toerisme komen hierin aan de orde. De toeristisch-recreatieve sector ontwikkelt zich goed in het Groene Hart, zo blijkt. Er zijn de laatste jaren steeds betere mogelijkheden ontstaan om te fietsen, wandelen en varen.

En ook met het recreatief bedrijfsleven gaat het goed. Ongeveer 17.000 mensen zijn werkzaam in deze sector. Daarmee is de sector goed voor ruim 6% van de totale werkgelegenheid. De laatste vijf jaar is het aantal banen met 4,6% gestegen: twee keer  zo veel als gemiddeld in Nederland.

Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn