Marketing en promotie van de Hollandse Plassen

Marketing en promotie van de Hollandse Plassen

Wat Ontdek Nieuwkoop doet voor Nieuwkoop, doet het OPHP voor het Hollandse Plassengebied. Bart Carpentier Alting, voorzitter van het Ondernemers Platform Hollandse Plassen, legt uit wat het OPHP is en wat zij doen aan het op de kaart zetten van de Hollandse Plassengebied.   

Het Ondernemers Platform Hollandse Plassen is in 2012 ontstaan als initiatief vanuit het watergerelateerde bedrijfsleven aan en om de Hollandse Plassen met als doel het economisch potentieel van de recreatieve en toeristische potentie van dit gebied beter te benutten. Vanuit Kaag en Braasem waren de initiatiefnemers Eric van de Wasem en Johan Klerks.

Hierdoor zal er meer werkgelegenheid en welvaart  ontstaan en zal leefbaarheid vergroot worden. De Hollandse Plassen vormen een prachtig watersport en recreatiegebied met een geweldige historie maar veel te onbekend is bij het grote publiek. Per plassengebied maakt men weliswaar reclame maar deze ontbreekt voor het hele plassengebied met de daar ook aanwezige mooie dorpen, steden en landschappen.

Omdat de Hollandse Plassen meer zijn dan de som der delen is het van belang het gebied als totaal te promoten als gebied waar men uitstekend kan recreëren en prachtige vakanties kan houden door het maken van vaartochten, fietstochten, wandelingen het bezoeken van bijvoorbeeld cultureel erfgoed en restaurants aan het water.

Het OPHP vertegenwoordigt circa 1100 bedrijven waar met toeleveranciers in totaal circa 3000 mensen werken. De Kamers van Koophandel van Den Haag, Amsterdam en Leiden hebben de oprichting van het OPHP gesteund en er is ook steun ondervonden van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland alsook het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

Vorig jaar is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeenten waarin de Hollandse Plassen zijn gelegen. Deze zijn verenigd in het Hollands Utrechts Plassenberaad. Gemeenten die aan de verbindende vaarwegen van de Hollandse Plassen liggen zoals Leiderdorp, Leiden, Voorschoten, Alphen aan de Rijn, Gouda, Woerden en Haarlemmermeer zijn ook enthousiast om mee te doen aan de verdere ontwikkeling van de Hollandse Plassen.    

Naar de overtuiging van het OPHP, de HUP gemeenten, de waterschappen en de provincie  Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland alsook organisatie als het KNWV, Waterrecreatie Nederland, de ANWB en Recron zal een betere benutting van de economische potentie van de Hollandse Plassen en daarbij behorende dorpen en steden de werkgelegenheid in belangrijke mate doen toenemen en de welvaart en de leefbaarheid aanmerkelijk vergroten.

De Kansenkaart waarin staat aangegeven wat de knelpunten en kansen zijn van de Hollandse Plassen afzonderlijk en als geheel, is als leidraad genomen voor een uitvoeringsprogramma voor de HUP gemeenten en het OPHP om knelpunten op te lossen en kansen te benutten. 

Ten behoeve van de promotie en marketing van de Hollandse Plassen gaat er reclame gemaakt worden voor bepaalde sloepenroutes over de Hollandse Plassen en er wordt gewerkt aan een magazine over de Hollandse Plassen. Verder zal onze Hollandse Plassenvlag overal langs de Hollandse Plassen gaan wapperen!

Door Bart Carpentier Alting