Kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek

Kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek

In opdracht van de gemeenten Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer, startte op 8 september het Kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek met een eerste werkatelier.

In een aantal werksessies is met een kleine groep aanwezigen vanuit overheden, bedrijfsleven en bewoners veel input verzameld. De eerste schetsen werden direct na het werkatelier gepresenteerd aan bewoners en grondeigenaren binnen het onderzoeksgebied (Vrieskoopsepolder en de ZuiderLegmeerpolder). 

Burgemeester Frans Buijserd: “De prachtige Nieuwkoopse Plassen bieden volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college wil de toeristische sector versterken door Nieuwkoop duidelijker op de kaart te zetten als watersport- en toeristische gemeente. Een doorsteek vanaf de Westeinderplassen naar de Drecht biedt kansen voor verbeterde
vaarroutes, nieuwe vormen van water-recreatie, natuur, landschap en cultuur. Daarom vinden wij het erg belangrijk omdit kansenonderzoek uit te voeren.”

De Drechtdoorsteek kan een belangrijke nieuwe schakel in het Hollands Plassen-gebied worden. Door de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands-Utrechts Plassengebieden de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het aantal vaarrondjes wordt uitgebreid en bestaande routes worden korter. In het gebied tussen de Metropoolregio’s liggen kansen voor regionale gebiedsontwikkeling. Naar verwachting zijn de eerste onderzoeksresultaten begin volgend jaar bekend.

Auteur: Gemeente Nieuwkoop 

Meer recreatienieuws lezen? Klik hier voor de laatste nieuwsberichten.