De Nieuwkoopse Plassen

De Nieuwkoopse Plassen

DE NIEUWKOOPSE PLASSEN

De Nieuwkoopse Plassen is een natuur- en recreatiegebied om te ontdekken! Het gebied is 1400 hectare groot en wordt omsloten door de dorpen Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat en De Meije. De plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan door vervening van het gebied. Inmiddels uitgegroeid tot een waar paradijs voor de recreant en natuurliefhebber.

Je kunt er heerlijk varen, of een hengeltje uitgooien in de hoop een snoek, snoekbaars of karper aan de haak te slaan. In strenge winters kun je er prachtige schaatstochten rijden. Ook ijszeilen wordt dan enthousiast bedreven en de boten hiervoor worden in Nieuwkoop gebouwd. Mensen uit de wijde omgeving komen massaal naar Nieuwkoop voor deze winterpret!

Beschermd Natuurgebied

De Nieuwkoopse Plassen zijn een beschermd natuurgebied. Dat betekent dat niet iedere plek toegankelijk is voor publiek, omdat er zeldzame vogels broeden, of kwetsbare planten groeien.  Op korte afstand van de Dorpsstraat van het dorp Nieuwkoop liggen twee zeer uitgestrekte en vrij ondiepe veenplassen, de Noordeinderplas en de Zuideinderplas. Van het lintdorp De Meije bij de watertoren Het Potlood naar Nieuwkoop loopt een fietspad, het Meijepad, dwars door de Zuideinderplas, met in het midden een houten brug (kwakel) om scheepvaart van het ene deel naar het andere deel van de plas mogelijk te maken.

De grote plassen worden druk bevaren door de ‘pleziervaart’. De slootjes en kleinere plassen lenen zich uitstekend voor een tocht met roeiboot of kano. Aan het Zuideinde liggen verschillende jachthavens en botenverhuurders.  Meer noordelijk en oostelijk in dit gebied liggen plassen van een aanzienlijk kleinschaliger type, zoals het Maarten Freeke Wije. Deze zijn bereikbaar met kano, roeiboot en fluisterboot. Op de plassen zelf kunnen vergunninghouders ook met een motorboot varen. Nabij het dorp Noorden ligt een beschut gebied waarvoor een route voor kano’s en roeiboten is uitgezet.

Rietlanden

Naast plassen en de vaak grillige watergangen kent dit gebied vooral een grote oppervlakte aan prachtig wuivende rietvelden. De rietteelt gebruikt nog een flinke oppervlakte en biedt nog altijd veel werk aan mensen in en om Nieuwkoop en Noorden. Niet zelden is de rietsnijder ook actief als dakdekker, en soms daarnaast ook nog visser of recreatieondernemer. Het riet wordt voornamelijk als dakbedekking gebruikt en in de gemeente Nieuwkoop zie je dan ook veel huizen met rieten daken. Maar er zijn ook modernere toepassingen: Cultuurhuis Kaleidoskoop in Nieuwkoop heeft bijvoorbeeld een gevel van riet gekregen.

De Meije

De afgeveende plassengebieden bij Nieuwkoop gaan naar het oosten over in het niet verveende weidegebied langs het kleine, slingerende veenriviertje de Meije, dat van Woerdense Verlaat naar Zwammerdam loopt. Aan deze rivier ligt een gelijknamig polderdorp, waarin nog veel eeuwenoude boerderijen te bewonderen zijn. Naar het noorden toe, gaat dit stukje boerenland weer over in een deels verveend gebied. Bijzonder is dat dit ook vanaf de weg te overzien is, en dat er zelfs, in de oude buitenplaats de Haeck, een aardige wandelgelegenheid is. Dit is een grote zeldzaamheid in een verveend gebied waar men doorgaans nauwelijks aan land kan!

Vogels

Verrekijkers mee, liefhebbers van vogels kunnen hier hun hart ophalen. Het rietland is een leef- en broedgebied voor talrijke moerasvogels, zoals grote en kleine karekiet en de snor. Op veldjes krabbenscheer, of op door natuurbeheerders geplaatste matjes, broedt de steeds zeldzamer wordende zwarte stern. Op de drijftillen van de kleinere plassen broeden soms ook meeuwen. Verborgen in het riet broeden de zeldzame roerdomp en kleine vogels als kleine karekiet en snor. In de winter trekt het gebied grote aantallen ganzen en talrijke soorten eenden, futen en ral-achtigen.

In grote bomen vindt men enkele broedkolonies van de een van de voornaamste viseters van het gebied, de aalscholver. De purperreiger schijnt een voorkeur te hebben voor appelbes-bosschages. Het gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn van de Europese Unie.

Vaarinformatie

Algemene informatie over bruggen en sluizen, vaarvergunningen, vaarsnelheden en dergelijke staan in deze website op de pagina vaarinfo onder  praktische informatie. 

Natura 2000

Het plassengebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en heeft een omvang van 2078 hectare.

Meer informatie over de Nieuwkoopse Plassen

Kijk ook een op de website van Natuurmonumenten of op Wikipedia voor meer informatie over de Nieuwkoopse Plassen