Afstemmen Beleidsplan Toerisme en Recreatie

Afstemmen Beleidsplan Toerisme en Recreatie

Afstemmen Beleidsplan Toerisme en Recreatie

Ondernemers in de toeristische- en recreatieve sector kunnen vrijdag 17 januari nog een keer met elkaar in gesprek om uiteindelijk een nieuw Beleidsplan Toerisme en Recreatie te realiseren.

Wethouder Antoinette Ingwersen laat weten dat de gemeente Nieuwkoop toe is aan een geactualiseerd beleid en nieuwe acties op het gebied van recreatie en toerisme. ‘ Na een aantal bijeenkomsten over dit onderwerp is het nu tijd om spijkers met koppen te slaan. We willen onze ambitie en onze koers vaststellen en een aantal acties samen met de partners op stapel zetten. Daarmee willen wij de belangen van inwoners, ondernemers en omgeving optimaal bedienen.’

Op vrijdag 17 januari is er daarom in Galerie Rijlaarsdam van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor ondernemers die actief zijn in deze sector. Jan Oosterman (adviseur Vrijetijdszaken) zal die ochtend een eerste idee voor de nieuwe koers presenteren en hierover met de aanwezigen van gedachten wisselen.

Alle op- en aanmerkingen, tips en adviezen gebruikt de gemeente bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Wilt u deze werkbijeenkomst bijwonen? U bent meer dan welkom. Aanmelden kan tot en met 15 januari 2020 via via deze link.  Of door een mail te sturen aan w.vanwilgen@nieuwkoop.nl

 

auteur: gemeente Nieuwkoop