Aanvragen cofinanciering nog mogelijk!

Aanvragen cofinanciering nog mogelijk!

Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek

Met een stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied hopen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer toeristen te trekken. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten.

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Ook is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage.

Van 18 januari tot en met 17 februari 2017 konden initiatiefnemers aanvragen indienen voor een bijdrage uit deze regeling. Tijdens deze periode zijn er 11 aanvragen gedaan.  Eén van de belangrijkste criteria uit de regeling is dat de initiatiefnemer moet samenwerken met ten minste één andere initiatiefnemer.  Veel van de aanvragen voldeden hier niet (voldoende) aan en zijn daarom afgewezen. Uiteindelijk zijn er 4 aanvragen gehonoreerd:

1. Poldershoppen 
Met dit project ontwikkelen initiatiefnemers een route door de regio langs agrarische bedrijven. Daarbij wordt het mogelijk om bij de bedrijven langs te gaan en kennis te maken met de lokale producten

2. Huif-Car 2.0
‘Huif-Car 2.0’, volgt de route van ‘Poldershoppen’ met een huifkar voortgetrokken door een tractor. Met dit project kunnen toeristen de Big 5 uit de streek beter beleven: kaas, klompen, tulpen, koeien en molens.

3. De Veense Praam van Johan Bakker 
Een praam is een oude vaarschuit uit Roelofarendsveen. Het is de bedoeling om de enige overgebleven oude praam te restaureren, te behouden en in te zetten voor rondvaarten zonder commercieel belang. Toeristen kunnen hiermee het waterrijke gebied beleven, waarbij de vrijwilligers vertellen over de omgeving in historisch perspectief.

4. Beedeal Boskoop 
Dit initiatief verbetert de leefomgeving van bijen door het verbeteren van het voedselaanbod, een reductie van het gebruik van bij-onvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen en een beter aanbod van nestgelegenheid. Dit draagt bij aan de biodiversiteit in het gebied.

Volgende tender
Het is het hele jaar mogelijk om kleine aanvragen tot €5.000,- euro in te dienen. Omdat er nog budget overgebleven uit de eerste tender, starten wij dit jaar een tweede tender. Van 11 september tot en met 20 oktober 2017 is het mogelijk om aanvragen tot €30.000,- euro cofinanciering in te dienen. Op 5 september is er een netwerkbijeenkomst om initiatiefnemers hierover te informeren.

Bron: www.rijnenveenstreek.nl - juli 2017