Oudheidkundig- en Poldermuseum

Oudheidkundig- en Poldermuseum

Oud-heidkundig- en Poldermuseum Nieuwkoop is iedere woensdag en zaterdag van maart tot november geopend.

Met groepen kun je ook op andere dagen reserveren. Ga naar de website van het museum voor informatie, contactgegevens en openingstijden. 

Cultuur en Natuur

In het museum neemt de vervening een centrale plaats in. Niet alleen de turfbaggeraars, maar ook de riet- en ruigtsnijders, mosplukkers, broodjagers en vissers verdienen van oudsher hun brood 'in de polder'. De sporen van 10 eeuwen arbeid door Nieuwkopers zijn overal te vinden in het huidige plassengebied. Cultuur en natuur gaan hand in hand:  u vindt in het museum een unieke verzameling locale gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, maar ook van “Nieuwkoopse” opgezette vogels, zoogdieren en waterbewoners.

Archeologie, topografie en de Canon van Nieuwkoop

De resultaten van locaal archeologisch onderzoek zijn in het museum te bewonderen. Bijvoorbeeld middeleeuwse kogelpotten die als kookpot zijn gebruikt. Maar ook de resten van de bijbehorende haardplaats en lemen vloer. De tentoongestelde topografische kaarten en historische documenten  illustreren prachtig de ontstaansgeschiedenis van het dorp. In de Canon van Nieuwkoop, u treft hem aan direct bij binnekomst,  zijn in 18 “vensters” de belangrijkste wetenswaardigheden van Nieuwkoop vastgelegd.

Tijdelijke Exposities, bibliotheek en museum speurtocht

In het museum is een deel van de expositieruimte altijd gereserveerd voor een tijdelijke expositie. Die sluit meestal aan bij een van de vensters van de Canon van Nieuwkoop. De bibliotheek biedt vele locale en regionale boeken, foto’s en informatie, vrij in te zien. De Jeugdspeurtocht (jeugd  8-12 jaar) voert door het hele museum langs alle vitrines en vaste opstellingen en  is een speelse en attractieve manier om de jeugd kennis op te laten doen van een voor hen onbekend dorpsverleden.

Waarom een bezoek waard?

Een bezoek aan het museum is een prettige manier om met het verleden van Nieuwkoop en omgeving kennis te maken. Niet alleen de vaste collectie, maar ook de wisselende thematische exposities spreken tot de verbeelding. Het ene moment leidt dit tot een blik van herkenning, het andere moment tot verrijking van uw cultuurhistorische kennis.Het is goed te weten dat u het bezoek nog kunt veraangenamen met een kopje koffie. Kortom, het museum biedt u met een toegangsprijs van slechts € 2,- per persoon veel genoeglijke momenten.

U bent van harte welkom gedurende de openingstijden op woensdag en zaterdag. Groepsbezoek is, na afspraak, ook mogelijk buiten de reguliere opening van het museum

Deel deze pagina

Contact
T
Ga naar website

Foto's